Het woord van de Voorzitter

Goedemorgen aan alle leden van de Kamer van Individuele Leden (CIM)

Ik ben gekozen tot voorzitter van het CIM, de historische stichting van de EVA, en heb de eer Juan-Antonio Abeijon op te volgen, die ik dank voor alle jaren die ik met hem heb gedeeld, voor zijn edelmoedigheid, zijn hoffelijkheid en zijn inzet gedurende deze jaren van veranderingen in de EVA.

Op 10 oktober verzamelde ik alle CIM-directeuren in Parijs in het Centre des Buttes-Chaumont voor onze eerste live werkvergadering. Unaniem werd Federico Ferrari (Italië) onze secretaris, Maurizio Frisina (België) de penningmeester en Viola Sallay (Hongarije) de vice-voorzitter van de CIM. Samen met Iva Ursini (Italië), Myriam Cassen (Frankrijk) en Marie-Jeanne Schon (Luxemburg) heeft het nieuwe CIM-bestuur blijk gegeven van een sterke wil om samen te werken door vaardigheden, ervaringen en bijzonderheden te delen.

Onze beleidslijn is harmonieus vastgesteld en wij allen, oude en nieuwe verkozenen, staan te popelen om de uitvoering ervan voort te zetten.

Het wordt een post #MeToo CIM..

Als gespecialiseerd pedagoog, opgeleid door Mony Elkaim in gezinstherapie, besteed ik veel aandacht aan het bevorderen van mentaliteitsveranderingen met betrekking tot geweld binnen het gezin, in het bijzonder seksueel geweld, de behandeling ervan en het onderzoek ernaar. Ik wil daarom graag een ruimte voor reflectie en uitwisseling over deze complexe en controversiële kwestie openen door projecten op dit gebied te ondersteunen: colloquium, onderzoek, klinisch werk en netwerken.
Daarom hebben wij besloten in 2023 een CIM-congres te organiseren met dit als hoofdthema.

We zullen onze website bijwerken. Wij zullen u op een interactieve manier ontmoeten en in ruil daarvoor zullen deze nieuwe uitwisselingen onze site verlevendigen door meer uitwisseling van ervaringen mogelijk te maken.
Ik ben ervan overtuigd dat wij als gezinstherapeuten of specialisten in de systemische benadering de communicatie tussen ons allen kunnen verbeteren om de veerkracht van elke persoon in deze huidige en unieke context van fenomenale evolutie beter te ondersteunen.

CIM van jou

Martine Nisse
Voorzitter van EFTA-CIM