Het woord van de Voorzitter

Beste CIM leden,

Met veel plezier accepteer ik de voorzittersfunctie van de Kamer van individuele leden, na  de vier voorzitters-mandaten  die  Jacques PLUYMAEKERS gedurende 12 jaar vervuld heeft, van 2001 tot 2013.

Wij hebben veel aan Jacques te danken. Met generositeit heeft hij tijd geïnvesteerd in het CIM. Met enthousiasme heeft hij de identiteit van de CIM vorm gegeven. Met discretie heeft hij de wettelijke verantwoordelijkheden van de EFTA op zich heeft genomen. Met vastbeslotenheid heeft hij de ziel van de CIM verdedigd tegenover de groeiende complexiteit van de EFTA. Vandaag is hij erevoorzitter van de EFTA geworden.

Momenteel tellen wij 1100 leden, voornamelijk afkomstig uit Frankrijk (392), België (234), Griekenland (207), Italië (70), Zwitserland (35), Spanje (35, Spanje (35), en Duistland (27). In minder grote aantallen zijn aanwezig  leden uit Zweden, Finland, Denemarken, Nederland, Engeland, Luxemburg, Polen, Oostenrijk, Roemenië, Servië, Israël, Turkije, Cyprus, Portugal, Malte, Marokko, Senegal, de Verenigen Staten, Canada, Brazilië, Chili en China.

De toenemende complexiteit van de EFTA als een vereniging die bestaat uit drie kamers  – Individuele leden (CIM), Instituten (TIC, momenteel 129 opleidingsinstituten), en Nationale Verenigingen (NFTO, momenteel 32 nationale verenigingen) –   en de culturele, linguïstische en klinisch-praktische verscheidenheid van de leden, heeft  een reorganisatie van de EFTA- CIM- site noodzakelijk gemaakt. Deze site heeft als doel om een Europees en internationaal netwerk voor de CIM leden te creëren, om zo  de  uitwisseling en de coördinatie van ideeën en ervaringen mogelijk te maken in het veld van de systeem-gerichte benadering en de gezinstherapie. Wij verwachten een verrijking  van de professionele interactie in de praktijk, in het onderzoek, in de supervisie en in de opleiding van de systeem-gerichte benadering.

De nieuwe site CIM is voor u. Ik hoop dat u er baat bij zult hebben, en dat de dialoog tussen de Board van de CIM en zijn leden enerzijds, en tussen  alle leden van de CIM anderzijds, er door zal kunnen groeien in een sfeer  van openheid en wederzijds begrip.

Ik wens u alle goeds

Anne CHOUHY

Voorzitter van  de EFTA CIM