Η ομιλία της Προέδρου

Αγαπητά μέλη της CIM,

Με μεγάλη μου ευχαρίστηση αποδέχθηκα την εκλογή μου ως πρόεδρος του τμήματος μελών της EFTA μετά από 4 εντολές της προεδρίας του Jacques Pluymaekers, που διατήρησε αυτόν τον ρόλο κατά την διάρκεια των 12 ετών, από το 2001 έως το 2013.

Οφείλουμε τα μέγιστα στον Jacques, για την γενναιοδωρία που επέδειξε με τον χρόνο που αφιέρωσε στο CIM, στον ενθουσιασμό με τον οποίο στήριξε την δημιουργία της ταυτότητας του CIM, στην διακριτικότητα με την οποία πάντα αναλάμβανε ο ίδιος προσωπικά τις όποιες νομικές ευθύνες της EFTA, στην αποφασιστικότητα με την οποία υπερασπίστηκε το πνεύμα του CIM μέσα από την αυξανόμενη συμπλοκότητα του οργανισμού. Ο Jacques είναι σήμερα Επίτιμος Πρόεδρος της EFTA.

Προσφάτως είμαστε 1100 μέλη που προερχόμαστε κυρίως από την Γαλλία (392), το Βέλγιο (234), την Ελλάδα (207), την Ιταλία (70),την Ελβετία (35), την Ισπανία (35) και την Γερμανία (27) και με λιγότερους εκπροσώπους, αλλά παρόντες, μέλη που προέρχονται από την Σουηδία, την Φιλανδία, την Δανία, τις Κάτω Χώρες, την Αγγλία, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία, την Αυστρία, την Ρουμανία, την Σερβία, το Ισραήλ, την Τουρκία, την Κύπρο, την Πορτογαλία, την Μάλτα, την Σενεγάλη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Χιλή και την Κίνα.

Η αυξανόμενη συμπλοκότητα της EFTA, καθ’ ότι είναι ένας οργανισμός που αποτελείται από 3 τμήματα, των ατομικών μελών (CIM), των Ινστιτούτων ( TIC, προσφάτως 129 Εκπαιδευτικά Ινστιτούτα) και Εθνικοί Οργανισμοί (NFTO, προσφάτως 32 Εθνικοί Οργανισμοί), έτσι όπως η πολιτισμική, η γλωσσική και των κλινικών πρακτικών πολυπλοκότητα των μελών της, επέβαλε την αναγκαιότητα της ανανέωσης της θέσης EFTA CIM, ώστε να επιτευχθεί ο εμπλουτισμός της ζωής των μελών της, δημιουργώντας έναν ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο – δίκτυο όπου συνδέουν και συντονίζουν τις ανταλλαγές ιδεών και εμπειριών στον τομέα της συστημικής προσέγγισης και της οικογενειακής θεραπείας, με στόχο να αυξηθούν και να εδραιωθούν ο πλούτος των επαγγελματικών αλληλεπιδράσεων στην κλινική, την έρευνα, την εποπτεία και την εκπαίδευση στο συστημικό σκέπτεσθαι.

Αυτή η καινούργια θέση CIM είναι για σας. Ελπίζω να την βρείτε χρήσιμη και η ενεργοποίησή της να εξασφαλίσει μια ποιότητα στον διάλογο μεταξύ των μελών του εξωτερικού του CIM, και μεταξύ όλων των μελών CIM, μέσα από τη αμοιβαιότητα των συναντήσεων.

Με εγκαρδιότητα

Anne Chouhy,

Πρόεδρος της EFTA CIM.