Menu
Martine Nisse
  • Frankrijik
    • f
    • e

Het woord van de voorzitter

Goedemorgen aan alle leden van de Kamer van Individuele Leden (CIM)

Ik ben gekozen tot voorzitter van het CIM, de historische stichting van de EVA, en heb de eer Juan-Antonio Abeijon op te volgen, die ik dank voor alle jaren die ik met hem heb gedeeld, voor zijn edelmoedigheid, zijn hoffelijkheid en zijn inzet gedurende deze jaren van veranderingen in de EVA.

Op 10 oktober verzamelde ik alle CIM-directeuren in Parijs in het Centre des Buttes-Chaumont voor onze eerste live werkvergadering. Unaniem werd Federico Ferrari (Italië) onze secretaris, Maurizio Frisina (België) de penningmeester en Viola Sallay (Hongarije) de vice-voorzitter van de CIM. Samen met Iva Ursini (Italië), Myriam Cassen (Frankrijk) en Marie-Jeanne Schon (Luxemburg) heeft het nieuwe CIM-bestuur blijk gegeven van een sterke wil om samen te werken door vaardigheden, ervaringen en bijzonderheden te delen.

Onze beleidslijn is harmonieus vastgesteld en wij allen, oude en nieuwe verkozenen, staan te popelen om de uitvoering ervan voort te zetten.

Het wordt een post #MeToo CIM..