Menu
Juan Antonio
Abeijon-Merchan
  • Spanje
    • f
    • e

Het woord van de voorzitter

Met plezier accepteer ik de voorzittersfunctie van de Kamer van individuele leden, na  het recente aftreden van Anne Chouhy die deze functie sinds 2013 bekleedt. Ik wil haar hartelijk bedanken voor al het verrichte werk.

Ik hoop dat u goed overweg kunt met de huidige situatie in Europa, evroorzaakt door de COVID-19 pandemie. Het zal diepe sporen achterlaten: moeilijk, pijnlijk en traumatisch, maar ook veerkrachtig door het vermogen te genereren om ruimtes te openen die het mogelijk maken om nieuwe relaties te creëren in sociale groepen, in verschillende banen en in gezinnen.

We willen samenwerken on interne relaties te verbeteren, ontmoitingsruimtes te openen, effectief om te gaan met de Europese crisissituatie die we doormaken, een systemische reflectie te presenteren en met gezinnen samen te werken op verschillende gebieden van de volksgezondheid. We willen relaties tussen leden vergemakkelijken door nieuwe luistermogelijkheden te activeren en door onderzoeksgebieden te openen die nieuwe verwachtingen wekken.