Een kleine geschiedenis…

De Europese Vereniging voor Familietherapie werd in 1990 opgericht. Zij ontstond op initiatief van het Europese Netwerk voor Familietherapie. Dit netwerk werd formeel opgericht in 1986 en groeide verder via informele ontmoetingen die plaatsvonden tijdens belangrijke congressen.

Van 1990 tot 2001, bestond de vereniging enkel uit ervaren en erkende therapeuten uit Europa en Israël. Na 2001 werd een nieuwe structuur ingevoerd bestaande uit drie “Secties”. Hierdoor kregen ook de opleidingsinstituten en de nationale verenigingen voor relatie en gezinstherapie een plaats binnen EFTA.

De nieuwe structuur werd aangevuld met vernieuwde statuten. Deze geven EFTA de opdracht om de contacten tussen relatie en gezinstherapeuten en tussen opleidingsinstituten en nationale verenigingen te bevorderen.

Deze opdracht houdt het volgende in :

  • Zorgen voor coördinatie en verbinding tussen de verschillende nationale verenigingen, de opleidingsinstituten en de individuele therapeuten uit het veld van de relatie en gezinstherapie en de systeeminterventie ;
  • Zorg dragen voor het bevorderen van de hoogst mogelijke mate van bekwaamheid in de therapeutische praktijk, voor de kwaliteit van de therapeutische praktijk, onderzoek, supervisie en opleiding in de relatie en gezinstherapie en de daarmee verbonden activiteiten ;
  • Het faciliteren van een Europese coördinatie en uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen personen, opleidingsinstituten en nationale verenigingen op het vlak van medische, legale, sociale, psychologische, gender, culturele, economische onderwerpen en andere aspecten van de menselijke ervaring voor zover deze verband houden met het systeemdenken en de systemische praktijk ;
  • Het verspreiden van informatie over relatie en gezinstherapie en systeeminterventie doorheen Europa aan individuen, opleidingsinstituten en organisaties die gericht zijn op gezondheid en de ontwikkeling van families en andere menselijke systemen;
  • Het bevorderen van onderzoek, congressen, publicaties, audio visueel materiaal en andere wetenschappelijke informatie in het veld van de relatie en gezinstherapie en dit door middel van ontmoetingen en alle andere gepaste manieren en communicatiemiddelen;
  • Het verbeteren van de professionele opleiding op het gebied van de systeemtherapie en de relatie en gezinstherapie op regionaal, nationaal en Europees niveau door het aanmoedigen van uitwisseling tussen individuen en professionele centra;
  • Het creëren van banden met andere organisaties die gelijkaardige doelen hebben dan EFTA, en dit binnen en buiten Europa.

 

Om de drie jaar organiseert EFTA een internationaal congres over relatie en gezinstherapie. Ondertussen hebben reeds elf congressen plaatsgevonden op verschillende locaties doorheen Europa: Sorrento, 1991; Athene, 1994; Barcelona, 1997; Boedapest, 2001; Berlijn, 2004; Glasgow, 2007; Paris 2010; Istanbul 2013, Athena 2016, Napoli 2019, Ljubljana 2022.

Op dit ogenblik heeft EFTA-CIM ongeveer 900 leden verspreid over 29 Europese landen (en Israel).