Λίγα μικρή ιστορία

Η Ευρωπαική Οργάνωση Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA) ιδρύθηκε το 1990 με την πρωτοβουλία του Ευρωπαικού Δικτύου Οικογενειακής Θεραπείας (European Family Therapy Network). Το δίκτυο αυτό , το οποίο επίσημα δημιουργήθηκε το 1986 , είχε αναπτυχθεί μέσω ανεπίσημων συναντήσεων που έλαβαν χώρα σε σημαντικά συνέδρια στο συγκεκριμένο πεδίο από το 1983.

Απο το 1990 έως το 2001, η επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από κατηρτισμένους και έμπειρους Θεραπευτές οικογένειας από την Ευρώπη και το Ισραήλ.

Από το 2001 , η EFTA έχει καθιερώσει μία νέα δομή αποτελούμενη από τρεις επιμέρους επιτροπές ( την επιτροπή των μεμονομένων μελών, CIM – την επιτροπή των εθνικών επιτροπών ,NFTO– και την επιτροπή των ινστιτούτων εκπαίδευσης, TIC) δίνοντας έτσι την δυνατότητα στις εθνικές επιτροπές να εκπροσωπούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και συμφέροντά τους.

Η δομή αυτή διέπεται από νέους κώδικες. Αυτά αποτελούν την αποστολή της EFTA ν’ αυξάνει τις ανταλλαγές μεταξυ οικογενειακών θεραπευτών καθώς επίσης και μεταξύ των ινστιτούτων εκπαίδευσης και των εθνικών επιτροπών που έρχονται κοντά με τους οικογενειακούς θεραπευτές στις επιμέρους χώρες.

Αυτό έιναι θέμα :

  • Συνδεσης και συντονισμού των Ευρωπαϊκών εθνικών επιτροπών , των ινστιτούτων εκπαίδευσης και των ατόμων στον τομέα της συστημικής και οικογενειακής θεραπείας.
  • Προώθησης των υψηλοτέρων επιπέδων ικανότητας και ποιότητας στην πρακτική, στην έρευνα ,στην εποπτεία και στην εκπαίδευση της οικογενειακής θεραπείας και των σχετικών με αυτή δραστηριοτήτων.
  • Διευκόλυνσης της Ευρωπαϊκής συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών και εμπειρίας μεταξύ διαφορετικών συλλόγων , ιδρυμάτων και ατόμων που ενδιαφέρονται για ιατρικά , νομικά, κοινωνικά, ψυχολογικά , γενετικά , πολιτισμικά και οικονομικά θέματα , ταυτόχρονα με την ανθρώπινη εμπειρία τους σε σχέση με την συστημική σκέψη και πρακτική.
  • Διασποράς σε όλη την Ευρώπη πληροφοριών σχετικών με την οικογενειακή θεραπεία και την συστημική προσέγγιση σε άτομα, ινστιτούτα και οργανισμούς που αφορούν στην υγεία και στην ανάπτυξη των οικογενειακών και ανθρώπινων συστημάτων.
  • Προώθησης της έρευνας , των συνεδρίων, των δημοσιεύσεων , του οπτικοακουστικού υλικού και άλλων επιστημονικών πληροφοριών σε αυτόν τον τομέα μέσα από συναντήσεις και όλους τους τρόπους επικοινωνίας.
  • Βελτίωσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα της συστημικής και οικογενειακής θεραπείας σε τοπικά , εθνικά και Ευρωπαϊκά επίπεδα, καθώς και ενθάρρυνσης της ανταλλαγής μεταξύ ατόμων και επαγγελματικών κέντρων.
  • Δημιουργίας συνδέσμων με άλλες οργανώσεις που έχουν το ίδιο αντικείμενο με την EFTA , τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης.
  • Κάθε τρία χρόνια , ο σύλλογος διοργανώνει ένα διεθνές συνέδριο οικογενειακής θεραπείας. έντεκα συνέδρια έχουν ήδη λάβει χώρα σε διαφορετικά Ευρωπαικά κέντρα : Σορέντο 1991 , Αθήνα 1994 , Βαρκελώνη 1997 , Βουδαπέστη 2001 , Βερολίνο 2004, Παρίσι’2010, Κωνσταντινούπολη 2013, Αθήνα 2016, Νάπολη 2019, Λιουμπλιάνα 2022.

Σήμερα

Η EFTA έχει περίπου 900 μέλη σε πάνω από 29 χώρες της Ευρώπης ( και του Ισραήλ).